Kaj je klicni center in kakšne vrste klicnih centrov poznamo

Klicni center je posebno podjetje, ki se ukvarja z odgovarjanjem na vprašanja kupcev in potrošnikov. Seveda vse poteka preko telefona ali e-mail sporočila. V podjetju, ki deluje kot klicni center so zaposleni ljudje, ki so izjemno dobro podučeni in izobraženi o stvareh na katera odgovarjajo. 

Po navadi imajo različne tečaje ali pa vsaj določene izobrazbe, da lahko odgovarjajo na zastavljena vprašanja kar najbolj strokovno. Poleg tega morajo biti zaposleni v klicnem centru tudi izjemno dobre karakterne lastnosti, saj morajo biti pripravljeni na vse izpade kupcev in potrošnikov.

Vrste klicnih centrov v Sloveniji  

Danes obstaja veliko različnih klicnih centrov. Ukvarjajo se z različnimi področji našega življenja. V grobem lahko ločimo tiste v zdravstvu in tiste zunaj njega.

Zdravstveni klicni center seveda ni samo en, vendar jih je nekoliko več. Pravzaprav ima vsaka ustanova skoraj svojega. V njem sedi primerno izobraženi kader, ki vam lahko pomaga v primerih kateregakoli klica. Seveda je za delo v takem klicnem centru potrebno imeti visoko izobrazbo. Zdravstveni klicni center je tudi tisti, na katerega najprej pomislimo ob besedi klicni center. Tu lahko dobite podrobnosti o zdravljenih, o posameznih zdravilih. Svetujejo pa vam seveda lahko o varnosti potovanj ali kaj podobnega.

Druge vrste klicnih centrov

Poleg zdravstvenih pa obstajajo tudi ostali klicni centri, klicni centri za podporo kupcem različnih večjih trgovin in trgovskih verig. Ti imajo po navadi svoje klicne centre, saj pokrivajo tako veliko število trgovin in ljudi. Med tem ko so manjša podjetja ali trgovine lahko združene v skupni klicni center, ki ga vodi prav posebno podjetje.

Posebnost je zgolj ta, da ta klicni center opravlja vse pogovor namesto podjetja samega, ki se tako lahko posveti svoji prodaji in tako naprej. Seveda je potrebno klicni center najeti, vendar je za manjša podjetja zagotovo bolj cenovno ugodno, da sovje telefonske številke prenesejo v klicni center, kot pa da ustanavljajo svojega.